Brz, jednostavan i efikasan postupak

Sertifikovan i naučno dokazan sistem – patentirana tehnologija

Detaljnije

Neinvazivno čišćenje motora od naslaga ugljenika

bez rasklapanja motora u okviru bezbednih parametara

Detaljnije

Vraća efikasnost sagorevanja

i performanse motora do 99% od fabričkih vrednosti

Detaljnije


Smanjuje emisiju izduvnih gasova (CO, HC, NOx…) od 75% i zadimljenost za 60%

Vodonik i kiseonik gas ponovljivog kvaliteta (H2E) meša se sa vazduhom u usisnoj grani motora. Parametri vozila unose se u aplikaciju, koja proračunava preciznu količinu gasa i vreme tajanja postupka koje je neophodno za najbolje rezultate čišćenja za svaki pojedinačni motor. 

Efikasnije sagorevanja goriva u kompresionom prostoru posledica je hemijske reakcije vezivanja vodonika i ugljenika omogućava lakšu izmenu radne materije - efikasnije sagorevanja goriva u kompresionom prostoru.

Novi pristup čistijem svetu kroz tehnologiju i inovacije


MOTOR - PROCES H2E DEKARBONIZACIJE