Neinvazivno čišćenje motora od naslaga ugljenika

bez rasklapanja motora u okviru bezbednih parametara